Skip links

Επιδότηση έως και 100000 ευρώ σε νεους ψαράδες από το ΕΤΘΑ

Οικονομική ενίσχυση σε αλιείς για αγορά νέος αλιευτικών εργαλείων και επιδότηση έως 100000 ευρώ σε νέους ψαράδες έως 35 ετών θα παρέχει το ΕΤΘΑ για την προσαρμογή στην νέα ΚΑλΠ.Η ενίσχυση και η επιδότηση σε νέους αλιείς θα τους βοηθήσει να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ αγοράζοντας εκλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία αλλά και για την αγορά νέω σκαφών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων, αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων στην αλιεία. Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που εισήχθει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που παρουσιάζει το δικαιολογητικά, το ΕΤΘΑ θα μπορεί να παρέχει επιδότηση ύψους έως και 100000 ευρώ σε νεαρούς ψαράδες κάτω των 35 ετών για εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα αγοράζουν αλιευτικό σκάφος μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας μεταξύ 5 και 20 ετών και ότι θα διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 5 ετών στον κλάδο.

Oι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για τους τελικούς κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία του ΕΤΘΑ. «Με αυτήν την ψήφο, το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το μοντέλο μας για τη βιώσιμη αλιεία θα ευοδωθεί. Βιώσιμη αλιεία σημαίνει πρωτίστως συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και για τη χρηστή διαχείριση της ικανότητας του στόλου να αλιεύει ψάρια – μέτρα που θα επιτρέπουν παράλληλα τους αλιείς να ζουν από το επάγγελμά τους», είπε ο εισηγητής Alain Cadec (ΕΛΚ, Γαλλία).

Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα καθορίζουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και περιλαμβάνει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες η ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων απαγορεύεται. Το ΕΤΘΑ θα βοηθήσει επομένως τους αλιείς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε πιο εκλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή εξοπλισμό, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός, η αποθεματοποίηση και η εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Περισσότερα δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση αλιευμάτων.

Το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει επίσης τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών με την αλιεία δεδομένων, που είναι για παράδειγμα απαραίτητα για να καθοριστεί η Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) η οποία απαιτείται από τους νέους κανόνες της ΚΑλΠ. Να σημειωθεί ότι ο όρος ΜΒΑ αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων που μπορούν να αλιεύονται κάθε χρόνο ώστε ο πληθυσμός των αλιευόμενων ειδών να διατηρεί τη μέγιστη παραγωγικότητά του. Εκσυγχρονισμός των μηχανών Το Κοινοβούλιο με τροπολογία του στην αρχική πρόταση της Επιτροπής πρόσθεσε τη στήριξη του ΕΤΘΑ στην απόσυρση, την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των μηχανών, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα θα είναι κατά 40 % τουλάχιστον μικρότερη εκείνης του κινητήρα που αντικαταστάθηκε.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν μια τροπολογία που αφορούσε επιδοτήσεις για την ανανέωση του στόλου. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όπως και η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ με το σκεπτικό ότι η χρήση ενός κοινού ταμείου θα συμβάλει στην απλοποίηση και τη συνένωση των δύο πολιτικών. Η χρήση του ΕΤΘΑ για τη χρηματοδότηση μέτρων ελέγχου και συμμόρφωσης θα μπορούσε να διασφαλίσει το σεβασμό των κανόνων που διέπουν την ΚΑλΠ. Η ολομέλεια ενέκρινε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για το ΕΤΘΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το οιοδήποτε συμφωνηθέν κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας πριν ζητηθεί η τελική έγκριση από την ολομέλεια.

Leave a comment